Здесь расположен список доступных вузов города Баку. Чем больше в рейтинг вуза, тем он выше. Рейтинг считается по количеству групп, участников и их активности в расписании.
Название вузаИзмененГруппУчастников
ADİU (АГЭУ (Нархоз)) (аз. Azərbaycan Dövlət İqtisa2012-11-14204
AAHDM (БВВМУ) (аз. Bakı Ali Hərbi Dəniz Məktəbi)2014-12-12173
AzTU (Texniki) (АзТУ, бывш. АзПИ им. Ч.Ильдрыма) (2017-01-1117
ATU (Tibb) (АМУ (Медицинский)) (аз. Azərbaycan Tib2014-04-08136
BDU (БГУ, бывш. АГУ им. С. М. Кирова) (аз. Bakı Dö2016-09-07133
MAA (НАА) (аз. Milli Aviasiya Akademiyası)2014-09-01103
МГУ (БФ) (аз. Moskva Dövlət Universiteti (Bakı fil2017-09-03102
AAHM (АВВУ им. Алиева (бывш. БВОКУ, КВВМКУ им. Кир2014-12-1591
ADPU (АГПУ им. Туси) (аз. N.Tusi adına Azərbaycan 2014-10-0572
AGNA (АГНА (бывш. АзИНЕФТЕХИМ)) (аз. Azərbaycan Dö2014-02-0351
ADBTİA (АГАФС) (аз. Azərbaycan Dövlət İdman Akadem2013-11-2942
ADMİU (АГУКИ) (аз. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və2016-03-1341
AMİU (АУАС, бывш. АзИСИ) (аз. Azərbaycan Memarlıq 2014-01-1541
MTN Akademiyası (Академия МНБ)2014-09-2741
МГОУ (БФ) (аз. Moskva Acıq Tipli Dövlət Universite2012-06-184
СГА (БФ) (аз. Muasir Humanitar Akademiyası (Bakı f2013-09-0141
ABU (АМУ (Международный)) (аз. Azərbaycan Beynalxa2016-09-0231
BSU (БСУ, бывш. АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова) (аз. Bakı2015-06-093
AİSU (АСПУ)2014-02-112
AKU (АУК (АКУ)) (аз. Azərbaycan Kooperasiya Univer2014-11-112
Odlar Yurdu (Одлар Юрду) (аз. Odlar Yurdu Universi2012-01-042
Qafqaz (Кавказ) (аз. Kafkaz Universiteti)2013-12-292
WU (Западный) (аз. Qərb Universiteti)2013-10-292
АГРУ ФСБ (аз. тестовый перевод вуза)2016-01-112
ДГУ (БФ)2013-09-302
ADDA (АГМА) (аз. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiya2012-10-221
ADRA (АГАХ) (аз. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Akade2013-02-201
ADU (АУЯ) (аз. Azərbaycan Dillər Universiteti)2015-09-021
Asiya (Азия) (аз. Asiya Universiteti)2012-07-141
AƏSMA (АТиСО) (аз. Azərbaycan Dövlət Əmək və Sosia2012-10-2611
BAPA (БВПА)2011-09-261
BBU (БУБ (ББУ)) (аз. Bakı Biznes Universiteti)2014-09-211
BMA (БМА им. Гаджибекова) (аз. Ü.Hacıbəyov adına B2013-08-291
DİA (АГУ, быш. БИСУП) (аз. Bakı Sosial İdarəetmə v2012-08-201
ЮРГИ (БФ)2012-09-301
ADA (АДА)2011-09-26
AMİ2011-09-26
AMK (АНК)2011-09-26
ATİ (АТИ) (аз. Azərbaycan Turizm İnstitutu)2011-09-26
Azərbaycan (Азербайджан)2011-09-26
BAAU Avrasiya (Евразия, бывш. ВДК) (аз. Avrasiya)2011-09-26
BİU (БИУ)2011-09-26
BQU (БДУ) (аз. Bakı Ali Pedagoji Seminariyası (qız2011-09-26
Təfəkkür (Тефеккюр) (аз. Təfəkkür Universiteti)2011-09-26
Xəzər (Хазар) (аз. Xəzər Universiteti)2011-09-26
Академия МЧС2011-09-26
БФ МАПУ2011-09-26
ИФ2011-09-26
МГЮА (БФ)2011-09-26
ПА МВД АР2011-09-26
СПбИВЭСЭП БФ2011-09-26